HÓA CHẤT MÁY XÉT NGHIỆM SINH LÝ VH20, VH50

HÓA CHẤT VH20

 • Hóa chất KT03DIL Diluent (20L/Thùng)
 • Hóa chất KT03 Lyse (500ml) 
 • Hóa chất VH Probe Cleanser (Genrui 50ml/lọ)

 

HÓA CHẤT VH50

 • Hóa chất VH Probe Cleanser (50ml)
 • Hóa chất VH05 Lyse (70ml)
 • Hóa chất VH05 DIFF Lyse (350ml)
 • Hóa chất VH05 DIL Diluent (10L)
Đăng ký dùng thử

  Đối tác

   Gửi yêu cầu báo giá